Opinto-oppaat
YJ053600 Harjoittelu, syventävät opinnot 2–6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Rosanna Virtanen

Yleiskuvaus

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija käytännön työelämään ja kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa ja käyttää tieteellistä tietoa.

Osaamistavoitteet

Harjoittelun on vastattava tutkinnon ja opintojen osaamistavoitteita. Harjoittelun on oltava luonteeltaan ammattialan harjoittelua. Harjoitteluksi ei voida hyväksyä yleisluontoista työkokemuksen hankkimista, esim. toimistorutiineihin liittyvät tehtävät tai asiakaspalvelutehtävät.

Sisältö

Harjoittelun määrä tutkinnossa voi olla enintään kuusi opintopistettä ja harjoittelun voi sisällyttää joko pää- tai sivuaineeseen. 2 op vastaa neljää kokopäivätoimista harjoitteluviikkoa, 6 op vastaa silloin kolmen kuukauden harjoittelujaksoa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Työharjoittelu ja raportin laatiminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Ennen harjoittelua on otettava yhteyttä ko. aineen harjoitteluvastaavaan ja varmistuttava harjoittelun sopivuudesta.

Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii lopullista hyväksymistä varten harjoitteluraportin harjoittelun vastuuhenkilön ohjeiden mukaan.

Harjoittelusta laadittava raportti on palautettava harjoittelun vastuuhenkilölle 2 kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä. Raporttiin on liitettävä työtodistus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos