Opinto-oppaat
YJ053014 YJS9 Rahoitusoikeuden erityiskysymyksiä 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ3 Yhteisöoikeus, YJ9 Rahoitusoikeus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa syvälliset tiedot arvopaperimarkkinoista ja pörssitoiminnasta sekä niiden oikeudellisesta sääntelystä. Jakson suorittaneella opiskelijalla on kyky ymmärtää syvällisesti rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja niihin kohdistuvaa sääntelyä. Hän osaa lisäksi hyödyntää tietojaan käytännön tilanteissa, esimerkiksi rahoitusjärjestelyissä.

Sisältö

Opintojakson kirjallisuus käsittelee vahingonkorvauskysymyksiä ja pankin neuvontavastuuta arvopaperimarkkinoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

EI LUENTO-OPETUSTA, VOI SUORITTAA KIRJATENTTINÄ.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Vahingonkorvaus arvopaperimarkkinoilla, Norros, Olli (2009), 9789510342947.
2. Pankin neuvontavastuu, Wuolijoki, Sakari (2009), 9789522460141.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos