Opinto-oppaat
YJ053016 YJS11 Vahingonkorvausoikeuden erityiskysymyksiä 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Rosanna Virtanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva vahingonkorvausoikeudellisista kysymyksistä ja eri korvausjärjestelmien yhteensovittamisesta. Jakson suorittaneella opiskelijalla on kyky ymmärtää syvällisesti vahingonkorvausoikeudellista sääntelyä erityisesti osakeyhtiöoikeudellisissa suhteissa. Hän osaa lisäksi hyödyntää tietojaan käytännön vahingonkorvaustilanteissa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään vahingonkorvausoikeuden ja osakeyhtiöoikeuden erityiskysymyksiä.

Toteutustavat

Suoritetaan kirjatenttinä lv 17 - 18.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Suomen vahingonkorvausoikeus, Ståhlberg, Pauli; Karhu, Juha (2013), 978-952-14-1635-4.
2. Vahingonkorvaus osakeyhtiössä, Savela Ari (2006), 9789521408786.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos