Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7052 Maantieteen kollokvio (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jukka Käyhkö ja muut professorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Kollokvio perehdyttää FM-vaiheen opiskelijan Turun yliopistossa sekä muualla tehtävään maantieteen tutkimukseen ja tutkijoihin. Se tukee opiskelijan erikoistumista ja syventää opintojen tieteellisyyttä. Opiskelija oppii tunnistamaan maantieteellisen tutkimuksen ja sen sovellusten keskeiset piirteet. Jatko-opiskelijalla kollokvio muodostaa osan maantieteen tohtorikoulutuksen kurssia.

Sisältö

Lukuvuoden neljän periodin aikana järjestetään 20 professorien vetämää kollokviotilaisuutta. Tilaisuudessa kuullaan alustus, jonka pohjalta keskustellaan. Alustukset käsittelevät ajankohtaisia aiheita kuten teorioita, väitöstutkimuksia, hankkeita, kokouksia, ym. Alustajina toimii laitoksen tutkijoita ja jatkokoulutettavia sekä vierailijoita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luento- /oppimispäiväkirja kattaen vähintään 15 tilaisuutta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet