Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7141 Maantieteen tutkimuskurssi (p) 12 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jukka Käyhkö ja muut professorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Tutkimuskurssi perehdyttää maantieteellisen tutkimuksen teoriaan ja metodologisiin lähtökohtiin sekä tutkimuksen teon vaiheisiin suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin sekä tutkimusprojektissa toimimisen periaatteisiin. Kurssi harjaannuttaa käyttämään kriittisesti monipuolisia tutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja ryhmätyöprojekteista. Projekteissa tarkastellaan maantieteen teemoja ihmisen ja luonnon näkökulmia mahdollisuuksien mukaan integroiden. Niissä pureudutaan käsitteellisiin, menetelmällisiin ja käytännöllisiin seikkoihin sekä suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan tutkimushanke. Kurssiin kuuluu kenttäosuus.

Toteutustavat

Luento-opetus, kenttätyöt, aineiston analyysit, raportointi.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet