Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN7091 Pro gradu -tutkielma (p) 40 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Professorit tai professorien valvonnassa

Osaamistavoitteet

Omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva oppiminen, mikä käsittää työn suunnittelun, aineistojen keruun, tulosten analysoinnin ja kirjallisen raportoinnin. Gradua tehdessään opiskelija hyödyntää monipuolisesti aiemmissa opinnoissa saamiaan tietoja ja taitoja.

Sisältö

Pro gradu on itsenäisesti tehtävä tutkielma jostakin maantieteellisestä aiheesta. Se pohjautuu omiin kenttä-, laboratorio- ja/ tai teoreettisiin tutkimuksiin tai esimerkiksi tilastojen käyttöön. Tutkielma tehdään ohjatusti ja se aloitetaan aiheen valinnalla sekä tutkimussuunnitelman teolla. Pro gradu -tutkielman valmistuessa suoritetaan kypsyyskoe, jos sellaista ei ole vielä suoritettu, tai sitä vastaava kirjoituskoe. Gradua tehtäessä tuotetut paikkatietoaineistot tulee liittää Paikkatietoarkistoon. Maantieteen tutkimusalan ja opettajan linjan tutkielmien vaatimuserot muodostuvat tutkielmassa hyödynnettävien aineistojen määristä, niiden analysoinnin monipuolisuudesta, tieteelliseen käsittelyn syvällisyydestä ja muista vastaavista seikoista.

Toteutustavat

Itsenäinen ohjatusti tehtävä tutkimustyö. Gradun ohjaajia ovat pääsääntöisesti maantieteen osaston professorit, -ja lehtorit, mutta myös tutkijat. Erityistapauksessa ohjaajia voi olla kaksi, tällöin toinen on yleensä osaston ulkopuolelta. Opintojakso suoritetaan vuorovaikutuksessa graduseminaarin suorittamisen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Valmis pro gradu -tutkielma.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet