Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Maantieteen ja geologian laitos » Muut valinnaiset erikoistumisopinnot
MAAN7891 Työharjoittelu 2–6 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Professorit / Sanna Mäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija tekee työharjoittelun maantieteen koulutusta vastaavassa ammattitehtävässä. Tehtävistä saatu kokemus tukee maantieteellisen asiantuntijuuden ja omien työelämävalmiuksien kehittämistä.

Sisältö

Työharjoittelusta sovitaan etukäteen maantieteen professorin kanssa ja siitä raportoidaan kirjallisesti harjoittelujakson päätyttyä. Raportissa kuvataan tehtyjä työtehtäviä ja arvioidaan niiden suhdetta maantieteen opintoihin ja omaan urasuunnitteluun. Opintopistemäärää määritettäessä huomioidaan työharjoittelun soveltuvuus maantieteen tutkintoon sekä harjoittelun kesto ja luonne. Kuuden opintopisteen saaminen edellyttää vähintään kolme kuukautta kestänyttä päätoimista harjoittelujaksoa.

Opintojakso on tarkoitettu pääsääntöisesti maantieteen TUTKIMUSALAN tutkinnon opiskelijoille. OPETTAJAN tutkinnossa harjoittelu sisältyy opettajan pedagogisiin opintoihin, ja tutkinnon pääaineopintojen minimilaajuuteen voi sisällyttää enintään 2 op muuta työharjoittelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Työharjoitteluraportti ja työtodistus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

FM1/FM2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeet sekä raportin ja työtodistuksen palautus Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet