Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Maantieteen ja geologian laitos » Muut valinnaiset erikoistumisopinnot
MAAN7802 Maantieteen vierailijaseminaari 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Professorit / Sanna Mäki

Osaamistavoitteet

Kuuntelemalla erilaisia vierailijaesitelmiä ja kirjoittamalla niistä oppimispäiväkirjan opiskelija tutustuu useisiin aiheisiin ja oppii samalla kuuntelemaan monen tyyppisiä esitelmiä ja esittäjiä sekä poimimaan esitysten oleellisimman sisällön.

Sisältö

Osallistuminen vierailevien tutkijoiden tai opettajien pitämille tai esimerkiksi studia generalia -luennoille tai Turun maantieteellisen seuran esitelmätilaisuuksiin. Vierailuluennot voivat olla myös muiden yksiköiden tai oppiaineiden tuottamia.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen 10 luennolle ja oppimispäiväkirja, jossa kaikki luennot käsitellään. Lisäksi toimitettava osallistumistodistus tai luentopassi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjeet sekä oppimispäiväkirjan ja osallistumistodistuksen palautus Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet