Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013078 LRYA2 Tilinpäätössuunnittelun ja rahoituksen perusteet 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Lukuvuonna 2015-16: Ulla-Maarit Valve, lukuvuonna 2014-15: Matti Niinikoski

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä kirjanpidosta tuomalla mukaan verotukseen ja tilinpäätöksen lukemiseen liittyviä asioita sekä esitellä rahoituksen peruskäsitteitä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään arvonlisäverotuksen perusteita, kirjanpidon ja elinkeinoverotuksen yhteyttä sekä tilinpäätössuunnittelun ja tilinpäätöksen lukemisen perusteita. Lisäksi rahoituksen osalta käsitellään investointien kannattavuuden määrittäminen, rahoitusmarkkinat ja erilaiset arvopaperit sekä yrityksen rahoitukselliset tilan arviointi.

Toteutustavat

Lukuvuosi 2015-16: Luennot 18 t (Valve 12 t ja Hannula 6 t) ja harjoitukset 18 t (Nieminen ryhmät 1-4 ja Valve ryhmät 5-8) lukujärjestyksen mukaisesti. Opetus viikoilla 1-11. Lisäksi kurssilla tehdään erillinen atk-harjoitus (Nieminen).

Lukuvuosi 2014-15: Luennot 18 t (Niinikoski 12 t ja Hannula 6 t) ja harjoitukset 18 t (Niinikoski ryhmät 1-–4 ja Valve ryhmät 5–-8) lukujärjestyksen mukaisesti. Opetus viikoilla 2-12. Lisäksi kurssilla tehdään erillinen atk-harjoitus (Niinikoski).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

ATK-harjoitus tulee olla suoritettu ennen kuulustelusuorituksen rekisteröimistä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2015-16:
1. YRITYKSEN KIRJANPITO: PERUSTEET JA SOVELLUSHARJOITUKSET, Ihantola, Eeva-Mari (et al.), (2.uud. laitos, 2008 tai uudempi) Gaudeamus, Helsinki, 978-952-495-048-0. Soveltuvin osin.
2. MARTIKAINEN, MINNA; VAIHEKOSKI, MIKA: Yritysrahoituksen perusteet. Sanoma Pro; Helsinki (2014). 978-952-63-2985-7
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lukuvuosi 2014-15:
1. YRITYKSEN KIRJANPITO: PERUSTEET JA SOVELLUSHARJOITUKSET, Ihantola, Eeva-Mari (et al.), (2.uud. laitos, 2008 tai uudempi) Gaudeamus, Helsinki, 978-952-495-048-0. Soveltuvin osin.
2. MARTIKAINEN, TEPPO; MARTIKAINEN, MINNA, Rahoituksen perusteet. 7. painos. Helsinki, Sanoma Pro 2009 tai uudempi. 978-951-036-391-1. Soveltuvin osin.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos