Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT040001 KTY1 Mikrotalouden perusteet 3 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia perustiedot kuluttajien ja yritysten päätöksenteosta sekä markkinamekanismin toiminnasta. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee taloudellisen valintakäyttäytymisen ja markkinoiden toiminnan keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia taloudellisia ilmiöitä.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja (täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia) sekä julkisen vallan interventioita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Syyslukukaudella luento- ja harjoituskurssi KTY1 "Kansantaloustieteen perusteet, mikronäkökulma" luentoja 12 t (Juha Virrankoski). Opetus järjestetään kahdessa ryhmässä. Ryhmä 1 on suunnattu VTK-opiskelijoille sekä muiden tiedekuntien opiskelijoille. Ryhmä 2 on suunnattu KTK-opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu 040001 KTY1 Mikrotalouden perusteet, 3 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Economics, 9. painos, Begg, David; Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley (2008), 978-0077119669. Valikoiden luennoitsijan ohjeen mukaan.

Erillinen luentomateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet