Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT040002 KTY2 Makrotalouden perusteet 3 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Yleiskuvaus

Makrotaloustieteen ja talouspolitiikan perusteet.

Osaamistavoitteet

Tarjota perustiedot kokonaistaloudellisista suureista, niiden välisistä riippuvuuksista ja talouspoltiikasta.

Sisältö

Suhdanteet, korkokehitys ja muut makrotaloudelliset ilmiöt ovat yrityksille tärkeitä ympäristötekijöitä. Opintojakso antaa perustietoja, miten bruttokansantuotetta, työttömyyttä ja muita keskeisiä makromuuttujia mitataan, miten talouskehitystä selitetään, ja miten suhdannevaihteluihin vaikutetaan talouspolitiikan keinoin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Kevätlukukaudella luento- ja harjoituskurssi KTY2
"Kansantaloustieteen perusteet, makronäkökulma"; 14 t (Viren). Opetus järjestetään kahdessa ryhmässä. Ryhmä 1 on suunnattu VTK-opiskelijoille sekä muiden tiedekuntien opiskelijoille. Ryhmä 2 on suunnattu KTK-opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu 040002 KTY2 Makrotalouden perusteet, 3 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Economics, 9. painos, Begg, David; Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley (2008), 978-0077119669. Valikoiden luennoitsijan ohjeen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet