Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE1011 Fysiologian ja genetiikan aineopintojen loppukuulustelu 1 4–7 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Nimetty ko. lopputenttikirjan kohdalla

Osaamistavoitteet

Laajojen kokonaisuuksien hallinta tietyltä biologian osa-alueelta (ks. ylempien tutkinto-ohjelmien erikoistumisopintojen vaatimukset).

Sisältö

Opiskelija valitsee yhden kirjan alla olevista

Hill RW, Wyse GA & Anderson M: Animal Physiology, (3. painos), Sinauer 2012, 7 op
Kuulustelun vastaanottaa: Mikko Nikinmaa, eläinfysiologia

Hodson MJ & Bryant JA: Functional Biology of Plants (2012), Wiley-Blackwell, 4 op.
Kuulustelun vastaanottaa: Eevi Rintamäki, molekulaarinen kasvibiologia

Pierce B.A. (2014) Genetics: A Conceptual Approach, (5. painos), W.H. Freeman, 7 op
Kuulustelun vastaanottaa: Harri Savilahti, genetiikka

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet