Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2108 Populaatioekologia 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Populaation tulevaan kokoon vaikuttavat syntyvyys, kuolevuus, tulomuutto ja lähtömuutto. Populaatioekologian kurssin tavoitteena on ymmärtää tästä perusasetelmasta kehitetyt teoreettiset mallit ja empiiriset esimerkit sekä ennen kaikkea eliöiden välisten vuorovaikutusten - kilpailu, mutualismi ja erilaiset resurssi-kuluttaja suhteet -merkitys populaatioiden koon tai muiden ominaisuuksien (esim. ikärakenne) muokkaajina.

Sisältö

Populaatiotason ilmiöiden ja niitä koskevien teorioiden tarkastelu ja soveltaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Harjoitukset mikroluokassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Biologian koulutusohjelmassa opiskeleville laajuus on 3 op. Muille kurssin ohjeellinen laajuus on 2 op, eli ilman mikroluokkaharjoituksia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet