Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3558 Harjoitustyö 3 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Jouko Katajisto
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tilastollisen päättelyn peruskurssin sijaan riittää TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hahmottaa tutkimusongelmien ja tutkimuskysymyksien yhteyden tilastollisiin malleihin
- osaa rakentaa aineistosta tilastollisella ohjelmistolla mallin ja tehdä mallin tuloksista oikeaoppisen tilastollisen raportin

Sisältö

Tilastollisen raportin kirjoittamisen ohjeistus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Harjoitustyön voi tehdä haluamallaan tilastollisella ohjelmistolla. Opiskelija tekee myös itsearvioinnin osaamisestaan harjoitustyön liitteeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Vaihtoehto 1 (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet