Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4220 Biologinen aineisto: monimuuttujamenetelmät 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee tärkeimmät ekologiassa käytettävät monimuuttujamenetelmät ja ymmärtää niiden tulosten tulkinnan perusteet. Opiskelija myös hahmottaa otannan suunnittelun vaikutuksen tuloksiin, ja miten biologiset ja tilastolliset kysymykset suhtautuvat toisiinsa.

Sisältö

Kurssilla esitellään otosyksiköiden samankaltaisuuden mittaamisen tapoja ja havainnollistamiskeinoja erityisesti ekologisia tutkimustilanteita painottaen. Kurssilla opetellaan muutaman yleisen monimuuttujamenetelmän käyttöä lajiyhteisöihin liittyvien kysymysten tutkimiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka vuosi.

Opintojaksot EKOL2413 ja EKOL2414 yhdessä muodostavat aiemmin opetusohjelmassa esiintyneen opintojakson EKOL2405 Ekologian tilastolliset menetelmät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet