Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2251 Kromosomitutkimuksen luennot 2 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnainen kurssi. Sopii sisällytettäväksi sivuaineena suoritettavaan solu- ja molekyylibiologian 25 op:n opintokokonaisuuteen.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen kromosomitutkimuksen tutkimusaloihin.

Sisältö

Kromosomien rakenne, erilaiset kromosomityypit. Kromosomien käyttäytyminen mitoosi- ja meioosisykleissä, mitoosin ja meioosin variaatiot. Mitoosi- ja meioosisyklien geenitason säätely. Karyotyypit ja niiden evoluutio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kurssi suoritetaan kirjoittamalla kolme esseetä annetuista aiheista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kurssi järjestetään parillisina vuosina.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen osoitteessa nettiopsu.utu.fi.Opetus järjestetään vain, jos vähintään 6 opiskelijaa ilmoittautuu luennolle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet