Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3053 Molekyylibiologian harjoitustyöt biologeille 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Kirsi Lehto
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: BKEM5020 Molekyylibiologia - teoria

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy työskentelemään molekyylibiologian laboratoriossa työohjetta noudattaen.

Sisältö

Suoritetaan ohjeen mukaisesti laboratorioharjoitukset aiheista DNA kloonaus, Western blottaus, Northern blottaus ja DNAn eristys ja PCR-monistus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK-opintojen aikana, samana vuonna molekyylibiologian luentojen kanssa.

Ryhmäkohtaiset kurssiajat

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences