Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2041 Selkärankaisten anatomia, kehitysbiologia ja histologia 5 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
BIOL1201 Eläinfysiologian perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot BIOL1101 Eliöiden rakenne tai vastaavat tiedot ja taidot

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tunnistamaan vertaillen eri selkärankaisryhmien anatomisia rakenteita ja tietää niitten kehitysbiologisen perustan, sekä osaa selittää rakenteiden ja toiminnan välisiä yhteyksiä. Kudostasolla opiskelija pystyy tunnistamaan histologisista preparaateista yleisimmät nisäkkään kudostyypit ja niistä muodostuvat elinten rakenteet, sekä ymmärtää solu- ja kudostason rakenteiden yhteyksiä elinten toimintaan.

Sisältö

Kurssilla perehdytään eri selkärankaisryhmiä edustavien eläinten elimistön kehitysbiologiaan, anatomiseen rakenteeseen sekä erilaisten kudosten hienorakenteeseen. Makroskooppiseen anatomiaan tutustutaan preparointiharjoituksissa. Kudosten hienorakenteita käydään läpi mikroskooppipreparaattien ja luentojen avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssilla on läsnäolopakko.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet