Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2102 Genetiikan harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietoja ja taitoja geneettisessä tutkimuksessa käytettävistä perusmenetelmistä ja niiden soveltamisesta geneettisten ongelmien ratkaisussa ja ilmiöiden havainnoinnissa.

Sisältö

Harjoitukset koostuvat ohjatuista laboratorioharjoituksista, joissa tutustutaan mm. geenien kartoitukseen, geeniekspressioiden tutkimiseen ja genotyyppaukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Lisätietoja

Ilmoittautuminen kurssi-ilmon kautta osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Opetus järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina ja vain, jos vähintään 8 opiskelijaa ilmoittautuu kurssille. Kurssille voidaan ottaa enintään 24 opiskelijaa kahteen ryhmään jaettuna. Tarvittaessa karsintaperusteena käytetään opintomenestystä vaadituissa edeltävissä opinnoissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet