Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PGS_1542 Koe-eläimet (kurssi toimenpiteiden suorittajalle) / "Koe-eläinkurssi" 3 op
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Johtaja Ulla-Marjut Jaakkola, umjaakko@utu.fi

Yleiskuvaus

Koe-eläinkurssi on osa toimenpiteiden suorittamiseen pätevöittävää koulutusta, joka edellytetään kaikilta tieteellisessä hankkeessa koe-eläintöitä tekeviltä.
Kurssi muodostuu luento-opetuksesta (27 t), ryhmätöistä ja käytännön demonstraatioista sekä kirjallisesta loppukuulustelusta. Tämän kurssin hyväksytty suorittaminen on vaatimuksena henkilökohtaisen harjoittelun aloittamiselle Koe-eläinkeskuksessa. Ohjatun harjoittelun jälkeen on mahdollista antaa näyttö riittävistä taidoista lajikohtaista pätevyyttä varten, mikä edellytetään kaikilta henkilöiltä, jotka suorittavat itsenäisesti toimenpiteitä eläimille.

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa teoreettisen koulutuksen toimenpiteiden suorittamiseen eläimille (Direktiivi 2010/63/EU, 23 artikla 2. a) toimenpiteiden tekeminen eläimille ja d) eläinten lopetus).
Teoriaopetuksen lisäksi kurssilla demonstroidaan eri lajeilla tavallisimmat tekniikat aineiden annosteluun ja näytteiden ottamiseen sekä eutanasiaan. Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen on mahdollisuus pätevöityä lajikohtaisesti (jyrsijät, kaniini) toimenpiteiden tekijäksi ohjatuissa käsittely- ja toimenpideharjoituksissa Koe-eläinkeskuksessa.
Kurssi noudattaa Euroopan Unionin antamia suosituksia (National Competent Authorities for the implementation of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes - A working document on the development of a common education and training framework to fulfil the requirements under the Directive).

Sisältö

Kts. kohta yleiskuvaus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssi muodostuu luento-opetuksesta (27 t), ryhmätöistä ja käytännön demonstraatioista sekä kirjallisesta loppukuulustelusta, joka suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojaksolle tulee ilmoittautua NettiOpsussa!
Opintojaksosta käytetään myös nimeä:
Koe-eläimet, Kurssi toimenpiteiden suorittajille

Opintojakso on yhteinen usealle yliopiston koulutusohjelmalle.

Opetusajat ja -paikat löytyvät koe-eläinkeskuksen intrasivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/med/unit/kek/koulutus/Sivut/default.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
Biologian laitos
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, lääk.