Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6734 Kaukokartoitusmenetelmät I (v) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Niina Käyhkö
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai muualla suoritettu vastaava kurssi

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia optisen kaukokartoituksen ja erilaisten monikanavakuvien käsittelyn ja tulkinnan perusmenetelmiä teoriassa ja käytännössä. Kurssilla perehdytään erityisesti kuvien käsittelyyn, tulkintaan ja sovelluksiin ympäristön kaukokartoituksessa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ympäristön kaukokartoituksen perusteita, säteilyn heijastumista erilaisista maanpeitteistä, kaukokartoitusjärjestelmiä, monikanavakuvien radiometristä ja spektraalista käsittelyä ja maanpeitteen ilmiöiden tulkintaa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luk3

Lisätietoja

Opiskelijavalinnat tehdään pääaineen ja aikaisemman opintomenestyksen perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet