Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6154 Biogeografia (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Risto Kalliola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää biosfäärin muodostuksen evolutiivisena prosessina, jossa elottoman ja elollisen luonnon kehitys ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Hän tuntee maapallon kasvillisuuden vyöhykkeisyyden ja tärkeimmät biomit. Hän tuntee ja hallitsee biogeografian keskeisimpiä teorioita ja käsitteitä sekä ymmärtää niiden hyödyntämismahdollisuuksia ympäristöä koskevassa suunnittelussa. Hän osaa hahmottaa Fennoskandian olosuhteet eliömaantieteellisestä näkökulmasta ja hallitsee maisemaekologian sekä maaperätutkimuksen perusteet.

Sisältö

Luennolla käsitellään mm. seuraavia aiheita: elämän synty ja biologinen evoluutio, ihmisen kehitys ja vaikutukset biosfäärissä, eliömaantieteelliset suuralueet ja niiden muodostuminen, ekosysteemin rakenne ja toiminta, maisemaekologian perusteet, maaperä ja maannostuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luennot, erikseen ilmoitettavat kirja- ja internetresurssit.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Holden, J. (ed.): An introduction to physical geography and the environment. Pearson Prentice Hall. 2008 (2nd ed.). ISBN 978-0-13-175304-4 (erikseen määriteltävin osin). Muut oheislukemistot ilmoitetaan opintojakson kotisivulla.

Lisätietoja

Toteutus yhteistyössä biologian laitoksen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet