Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6732 Paikkatietomenetelmät I (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Harri Tolvanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai muualla suoritettu vastaava kurssi

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia erilaisia paikkatietoaineistojen käsittelyyn, hallintaan ja analysointiin tarkoitettuja menetelmiä, joita yleisesti sovelletaan maantieteellisissä tutkimuksissa ja yhteiskunnan eri aloilla.

Sisältö

Kurssilla käsitellään tietokantojen hallintaa ja käyttöä, paikkatietojen sijaintiin, etäisyyteen, naapuruuteen ja päällekkäisyyteen liittyviä analysointiratkaisuja ja paikkatiedon visualisointia ja esittämistä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisen kuulustelun osuus 2/3 ja arvioitavan harjoitustyön osuus 1/3 kokonaisarvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK2

Lisätietoja

Opiskelijavalinnat tehdään pääaineen ja aikaisemman opintomenestyksen perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet