Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2359 Sammalten lajintuntemuksen perusteet 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan noin 100 Suomessa yleisenä esiintyvää sammallajia.

Sisältö

Kurssi koostuu sammalten ekologiaa ja evoluutiohistoriaa käsittelevästä luennosta, lajiesittelyistä ja maastoretkeilyistä (1. kurssiviikko) sekä lajien itseopiskelusta tuoreista näytteistä kurssisaliin koottavan lajinäyttelyn avulla (2. kurssiviikko). Pääpaino on maastotuntomerkeillä, mutta tutustumme myös tärkeimpiin mikroskooppisiin tuntomerkkeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Ryhmäopetus sisältää maastoretkeilyä Turun alueen luontokohteisiin ja lajiesittelyjä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssi pidetään tarvittaessa englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste

Lisätietoja

Kurssi järjestetään vain parillisten vuosien kesäkaudella. Kurssin voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti opiskellen kasvimuseolta löytyvän opintokokoelman avulla ja lukemalla valikoitua sammalkirjallisuutta. Itsenäisestä suorittamisesta tulee sopia erikseen kurssin opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet