Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2351 Selkärankaisten lajintuntemus 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan noin 330 kala-, sammakkoeläin-, matelija-, lintu- ja nisäkäslajiin. Demonstraatiot antavat perustiedot lajien tunnistamiseen. Pääosin kurssi perustuu itseopiskeluun mm. eläinmuseon näytteiden avulla.

Osaamistavoitteet

Oppia tunnistamaan edustava otos Suomen ja maailman selkärankaislajeista.

Sisältö

Kurssi perustuu itseopiskeluun. Lisäksi on 4 - 5 demokertaa ja tunnistustentti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentti

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet