Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL2204 Selkärankaistutkimuksen käytännön taidot 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus: Tavoitteena on oppia kädestä pitäen selkärankaistutkimuksen aineiston keruussa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Kurssin perusrunkona tutustutaan useiden eri asiantuntijoiden opastuksella lintujen pyydystämiseen ja rengastamiseen tutkimustarkoitusta varten, lajin, iän ja sukupuolen määrittämisen perusteisiin, kuntomittojen ja näytteiden ottamiseen sekä pesimätuloksen seuraamiseen. Nisäkäs- ja kalatutkimuksen menetelmiin tutustumiseen järjestetään tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Opiskelija voi käyttää kurssisuorituksina myös itse sopimiaan oppimistilanteita, joissa hän on asiantuntijoiden mukana käytännön työssä.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa selkärankaistutkimuksessa tarvittavia käytännön taitoja (esim. lintujen käsittely) ja hänellä on paremmat edellytykset työskennellä näitä taitoja tarvitsevissa tutkimushankkeissa.

Sisältö

Kurssilla osallistutaan seurantatutkimusten tai muiden tutkimusten maasto- tai muihin käytännön töihin (10 kertaa). Lintujen käsittelyä harjoitellaan erityisesti Ruissalon Kasvitieteellisellä puutarhalla tehtävissä seurantatutkimuksissa. Lisäksi järjestetään erikseen mahdollisuuksia päästä mukaan oppilaaksi erilaisten tutkimusprojektien kenttätöihin tai muuhun aineiston keräämiseen, jossa käsitellään selkärankaisia eläimiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Maastoharjoitukset, demonstraatiot, oppimispäiväkirja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

10 osallistumiskertaa käytännön töihin. Oppimispäiväkirja, joka täytetään kustakin osallistumiskerrasta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Paras ajankohta on keväästä syksyyn, koska silloin on eniten harjoitusmahdollisuuksia ja monipuolinen lajisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet