Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2320 Subarktisen ekologian kenttäkurssi 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee subarktisen tunturikoivuvyöhykkeen kasviston ja eläimistön piirteet, niiden ekologiaa sekä erot Jäämeren rannikon olosuhteisiin. Opiskelijat ymmärtävät biologisten tekijöiden, kuten poronlaidunnuksen ja mittarituhojen, sekä abioottisten tekijöiden, kuten ilmastonmuutoksen, vuorovaikutusten merkityksen metsänrajaekosysteemien muokkaajana.

Sisältö

Kurssi koostuu esittelyluennoista, retkeilyistä sekä maasto- ja laboratoriotyöskentelystä ja tulosten raportoinnista. Kurssi toteutetaan Kevon tutkimusasemalla Utsjoella sekä lähiympäristössä. Kurssilla tutustutaan subarktiseen luontoon ja sen tutkimukseen - erityisesti Kevon keskeisillä tutkimusaloilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Opetuskieli

englanti, suomi

Opetuskieli on suomi, mikäli kaikki osallistujat ovat suomalaisia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavat suoritukset ovat osallistuminen opetukseen, ryhmätyö ja loppuseminaari.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssin vastuutahoina ovat Biologian laitos ja Lapin tutkimuslaitos Kevo. Kurssi järjestetään parillisten vuosien kesällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet