Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2348 Suomen hämähäkkieläimet 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Sopii sekä LuK- että maisterivaiheen opiskelijoille; myös JOO-opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Suomen hämähäkkieläinten tunnistaminen heimotasolle ja niiden lajitasolle määrittämisen perusteet. Hämähäkkieläinten maailmanlaajuinen monimuotoisuus, niiden rakenne ja terminologia.

Sisältö

Suomen hämähäkkieläinheimot. Perusteet hämähäkkieläinten lajitasolle määrittämiseen Suomessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

2. vuoden keväästä eteenpäin

Lisätietoja

Kurssi järjestetään parittomien vuosien keväällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet