Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2302 Terrestrisen kasviekologian kenttäkurssi 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tutustua suomalaiseen metsien, soiden ja perinnebiotooppien luokittelumenetelmiin ja oppia tunnistamaan maastossa Etelä-Suomen metsä- ja suotyypit sekä perinnebiotoopit. Luontotyypin käsite tulee tutuksi.

Sisältö

Retkeily erilaisissa maastokohteissa ja kasvilajilistojen teko kohteista.

Toteutustavat

Osallistuminen retkeilyyn ja muuhun opetukseen sekä oman kohteen luontotyyppi-inventointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet