Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1014 Ympäristöekologia 3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija ympäristöekologian tutkimusalaan ja peruskäsitteisiin.

Sisältö

Ekologian perusteet; ympäristöekologian käsitteiden soveltaminen ympäristönsuojelussa; luonnon sopeutuminen ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin; uhanalaisuuden käsite ja uhanalaisuusluokat; alkuperäisen luonnon suojelu; ekologisen tiedon käyttö ympäristönsuojelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti perustuu luento-opetukseen ja mainittuihin oppimateriaaleihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vuorisalo, T. 2009: Ympäristöekologia. Ympäristönsuojelun ekologiset perusteet ja alkuperäisen luonnon suojelu. Täydennyskoulutuskeskus, Turun yliopisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
YMPÄRISTÖTIETEEN PERUSOPINNOT (Ympäristötiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet