Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4230 Biologinen aineisto: tilastosovelluksia R:llä 4 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnainen kurssi

Osaamistavoitteet

Oppia soveltamaan perustilastotiedettä biologisten (erityisestii geneettisten, epidemiologisten ja fysiologisten) aineistojen analysointiin ja oppia R-kielen alkeet.

Sisältö

Johdatus R-kieleen ja aineiston lukeminen R-ympäristöön. Tutustuminen valmiisiin R-moduleihin. Tärkeimpien tilastollisten menetelmien kertausta, genetiikassa ja evoluutiobiologiassa yleisesti käytettävien modulien käyttö. Oman tai valmiin aineiston analysointi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tilastomenetelmien perusteet (esim. BIOL4050) vaaditaan suoritetuksi ennen kurssia.
Kurssi sopii valinnaisiin opintoihin sekä ekologiaan ja evoluutiobiologiaan että fysiologiaan ja genetiikkaan suuntautuville opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Harjoitukset

Mikroluokkatyöskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

aineiston analysointi ja työselostus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kurssi pidetään joka toinen kevät (parittomat vuodet).

Lisätietoja

Rekisteröityminen kurssille osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, avain annetaan luennolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet