Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2103 Ekologian laboratorioharjoitukset 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytännössä kokeellisen ekologisen tutkimuksen.

Sisältö

Harjoitustöissä tutustutaan erilaisiin kokeellisen ekologian menetelmiin laboratoriossa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman harjoitustyön, jonka tulokset raportoidaan seminaarissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

harjoitustyöt, raportointi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kurssin intro ja ilmoittautuminen kurssille populaatioekologian (EKOL2108) ensimmäisellä luennolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet