Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
EKOL3139 Eliökunnan monimuotoisuus: kasvit, sienet ja levät 4 ECTS
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii tuntemaan sienten, kasvien ja levien kehityslinjojen tärkeimmät rakenteelliset ja elinkierron piirteet sekä ekologisen roolin eri ekosysteemeissä ja taloudellisen merkityksen. Opiskelija hahmottaa putkilokasvien sukupuun lahkotasolla, ja osaa mainita esimerkkejä eri lahkoihin kuuluvista hyötykasveista.

Sisältö

Luennoilla käsitellään sienet, syanobakteerit, tärkeimmät leväryhmät, sammalet, sanikkaiset ja siemenkasvit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Department of Biology
DP in Biology
DP in Ecology and Evolutionary Biology
DP in Physiology and Genetics
DP in Biology Education Track
Finnish Study Modules