Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3139 Eliökunnan monimuotoisuus: kasvit, sienet ja levät 4 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii tuntemaan sienten, kasvien ja levien kehityslinjojen tärkeimmät rakenteelliset ja elinkierron piirteet sekä ekologisen roolin eri ekosysteemeissä ja taloudellisen merkityksen. Opiskelija hahmottaa putkilokasvien sukupuun lahkotasolla, ja osaa mainita esimerkkejä eri lahkoihin kuuluvista hyötykasveista.

Sisältö

Luennoilla käsitellään sienet, syanobakteerit, tärkeimmät leväryhmät, sammalet, sanikkaiset ja siemenkasvit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet