Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL4310 Fenotyyppisen ja fylogeneettisen evoluution harjoitukset 2–6 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Evoluutiobiologia (esim. BIOL2121) ja johdatus tilastomenetelmiin (esim. BIOL4050) vaaditaan suoritetuiksi ennen kurssia. Kurssi sopii valinnaisiin opintoihin sekä ekologiaan ja evoluutiobiologiaan että genetiikkaan suuntautuville. opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Tutustuminen fenotyyppisen evoluution ja fylogenetiikan käytännön analyyseihin laboratoriossa ja/tai mikroluokassa.

Sisältö

Kurssi koostuu erillisistä moduleista, joista opiskelija voi valita yhden tai useamman. Aineistojen analysointi ja tulosten raportointi artikkelimuotoisena työselostuksena on keskeinen osa kurssia.
Modulit vaihtelevat eri vuosina; aiemmin on käsitelty esim. molekyylifylogeniaa, geenikartoitusta, valinnan kohdetta ja kvantitatiivisen genetiikan parametrien estimointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Aineistojen analysointi ja tulosten raportointi artikkelimuodossa on keskeinen osa kurssia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Artikkelimuotoinen raportointi kustakin modulista erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Raportin laatu

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kurssi pidetään joka toinen kevät (parilliset vuodet).

Lisätietoja

Rekisteröidy kurssille osoitteessa nettiopsu.utu.fi.
Kurssi järjestetään vain, jos sille ilmoittautuu vähintään 6 opiskelijaa.
Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, avain annetaan luennolla.
Kurssi pidetään joka toinen kevät (parilliset vuodet)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet