Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Yhteiset opinnot
FYGE4311 Tutkimusseminaarit 2 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Laajentaa sekä syventää opiskelijoiden tietämystä biotieteiden ja etenkin genetiikan ja fysiologian ajankohtaisista tutkimusaiheista ja tutustuttaa opiskelijat myös Biologian laitoksen ulkopuolella työskenteleviin näiden alojen asiantuntijoihin.

Sisältö

Osallistuminen Turussa järjestettäviin tutkimusseminaareihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Asiantuntijoiden seminaariesitykset

Opetuskieli

englanti

Merkintöjä voi kerätä myös suomenkielisistä seminaareista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, tiivistelmät

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Tarkempia tietoja ja ohjeita löytyy kurssin sivuilta osoitteessa moodle.utu.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet