Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Erikoistumisopinnot 55 + 25 op
BIOL4101 Syventävien opintojen kirjakuulustelu 1 3–10 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen loppukuulustelut suoritetaan kahdessa osassa. Ensimmäisen osan (BIOL4101) tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on riittävän laaja-alaiset tiedot erikoistumisalaltaan. Toinen kokonaisuus (BIOL4102) käsittää professorin kanssa erikseen sovittavia oman erikoisalan teoksia tai erillisistä kokooma-artikkeleista koostuvaa kirjallisuutta. Kahden syventävien opintojen kirjatentin yhteenlaskettu laajuus on Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelmassa 10 op, Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmassa 15 op, ja Biologian opettajan tutkinto-ohjelmassa 8 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt syvällisesti erikoistumisalansa yleiseen tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Perehtyminen johonkin seuraavista teoksista ja kirjan tenttiminen (kuulustelun vastaanottava opettaja suluissa):
Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma:
Futuyma DJ (2013) Evolution, 3. Painos, Sinauer. 5 op (Craig Primmer)
Hardin J et al. (2011) Becker's World of the Cell, 8. painos, 8 op. (Mikko Nikinmaa)
Krebs JE et al. (2013) Lewin's Essential Genes, 3. painos, Jones and Bartlett, 5 op. (Harri Savilahti)
Watson JD et al. (2013) Molecular Biology of the Gene, 7. painos, Pearson Benjamin Cummings, 6 op. (Harri Savilahti)
Wolpert L et al. (2015) Principles of Development 5. painos, 7 op. (Mikko Nikinmaa)

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma:
Danchin, E., Giraldeu, L.-A. & Cezilly, F. (eds.) 2008. Behavioural Ecology, Oxford Univ. Press, Oxford.
Futuyma (2013) Evolution. 3. Painos, Sinauer
Kaiser MJ et al. (2011) Marine Ecology - Processes, Systems, and Impacts. 2. painos, Oxford UP.
Roff DA (2002) Life history evolution. Sinauer Associates Inc.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet