Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Erikoistumisopinnot 55 + 25 op
BIOL4102 Syventävien opintojen kirjakuulustelu 2 3–10 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen loppukuulustelut suoritetaan kahdessa osassa. Ensimmäisen osan (BIOL4101) tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on riittävän laaja-alaiset tiedot erikoistumisalaltaan. Toinen kokonaisuus (BIOL4102) käsittää professorin kanssa erikseen sovittavia oman erikoisalan teoksia tai erillisistä kokooma-artikkeleista koostuvaa kirjallisuutta. Kahden syventävien opintojen kirjatentin yhteenlaskettu laajuus on Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelmassa 10 op, Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmassa 15 op, ja Biologian opettajan tutkinto-ohjelmassa 8 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt syvällisesti erikoistumisalansa yleiseen tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Tentittävät kirjat sovitaan kuulustelun vastaanottavan professorin kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet