Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Fysiologian erikoistumisala
FYGE4062 Eläinfysiologian syventävät harjoitukset 8 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa aiemmin julkaistuista tutkimuksista hankkimaansa ja kurssilla opittua teoriatietämystä koeasetelman suunnittelussa, kokeen suorittamisessa ja tulosten analysoinnissa.

Sisältö

Eläinfysiologian tutkimusalan aihepiireistä koostuva harjoitustyökurssi, jossa tutustutaan oman alan tutkimusmenetelmien ja koeasetelmien avulla tutkimustiedon kerryttämiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet