Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL0506 KKV5 Tietotekniikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Tomi Kärki

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää yliopiston tietoverkon palveluja ja osaa hankkia niistä lisätietoja. Opiskelija osaa käyttää Moodle-opiskelualustaa opinnoissaan sekä hallitsee tietojenkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysohjelmien käytön tulevien yliopisto-opintojen vaatimalla tasolla.

Sisältö

- yliopiston tietoverkon käyttö (tietoturva, salasanat, verkkoresurssit, sähköposti, intranet)
- tekstinkäsittelyn, esitysohjelman ja taulukkolaskennan perusteet
- opiskelija tutustuu Moodle-opiskelualustan käyttämiseen verkko-opiskelussa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 66 t 0 t

Opintojakson ryhmäopetuksesta järjestetään vapauttava koe ensimmäisellä ryhmäkerralla. Kokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma