Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK9957 KSS6.2 Kehittyvän materiaaliteknologian pedagogisia sovelluksia 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: professori Eila Lindfors ja yliopisto-opettaja Matti Pirttimaa

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa uusia materiaaleja ja tuottamisteknologioita sekä perinteisten materiaalien ja teknologioiden uusiutuvaa käyttöä rakennetussa ympäristössä
- osaa lähestyä materiaalista maailmaa ja tuottamisteknologioita innovatiivisesti, tutkimusorientoituneesti ja tulevaisuussuuntautuneesti ekososiaalisen näkökulman huomioiden
- osaa etsiä, kokeilla ja analysoida perinteisestä poikkeavia materiaaliteknologisia sovellusmahdollisuuksia monimateriaalisen käsityön opettamisen kontekstiin
- tutustuu ja osallistuu monimateriaalisen käsityön opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Sisältö

- uudet materiaalit ja teknologiat rakennetussa ympäristössä
- periteisten materiaalien ja teknologioiden innovatiivinen käyttö
- FabLab-konsepti
- monimateriaalinen käsityö tutkimus- ja kehittämiskohteena
- osaamisen kehittäminen yhteistoiminnallisesti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Opintojakso sisältää omakustanteisia opintokäyntejä. Opetukseen sisältyy työpajapäivä (6 t). Opintojakso pyritään toteuttamaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus opetuksessa. Harjoitustyö on ryhmätyönä toteutettava kokeilevan materiaaliteknologian pienimuotoinen tutkimushanke, jonka tulokset raportoidaan tutkimusportfoliossa. Tutkimushankkeeseen sisältyy osallistava työpajapäivä (6 t), jolloin omien kokeilujen tuloksia esitellään ja kehitellään koko opintojakson opiskelijoiden kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Anderson, C. 2012. Makers: The New Industrial Revolution. New York: Crown Business. (soveltuvin osin)

2. Budmen, I. & Rotolo, A. 2013. The Book on 3D Printing. CreateSpace Independent Publishing. (soveltuvin osin)

3. Labaco, R. 2013. Out of Hand: Materializing the Postdigital. London: Black Dog Publishing. (soveltuvin osin)

4. Lipson, H. & Kurman, M. 2013. Fabricated: The New World of 3D Printing. Wiley: West Sussex. (soveltuvin osin)

5. Thackara, J. 2005. In the Bubble: Designing in a Complex World. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. (soveltuvin osin) Verkkojulkaisu: http://www.labconvergencia.org:16080/sitio1/mel/html_nva_version/dis_y_sus/HTML/doc/u3/U3_Act4_Inthe%20Bubble.pdf

6. Lefteri, C. 2012. Making It: Manufacturing Techniques for Product Design. 2nd Edition. Laurence King Publishers. Soveltuvin osin.

7. Opetuksen alkaessa ilmoitettava kirjallisuus ja materiaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma