Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ090001 TJY1 Henkilökohtainen tietojenkäsittely 2 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa MS-Officen tärkeimpien ohjelmien (Word, Powerpoint, Excel) sekä kuvankäsittelyohjelmien käytön ja tiedostojen hallinnan perusteet. Nämä ovat välttämättömiä taitoja sekä opiskelussa että myöhemmin työelämässä. Useimmilla on opintojen alkaessa jonkintasoinen perusosaaminen ja mahdollisesti aiempia opintoja näistä välineistä, mutta riittävän osaamistason varmistamiseksi kurssi on pakollinen kaikille.

Sisältö

Tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, kuvankäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmien perustoiminnot ja käyttötarkoitus sekä tiedostojen hallinnan perusteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson arvosana muodostuu paritöinä tehtävien harjoitustöiden ja kurssin lopuksi suoritettavan henkilökohtaisen näyttökokeen pisteiden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso on poistunut opetustarjonnasta. Vuonna 2015 tai sitä ennen aloittaneet, joilta tämän kurssin suoritus puuttuu, suorittavat osan opintojaksosta TJY ja erikseen opettajan kanssa sovittavan lisäosion.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet