Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ090002 TJY2 Tietohallinnon perusteet 3 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tietojärjestelmätieteestä tieteenalana, hän tuntee tietoyhteiskunnan keskeiset ilmiöt, tietää tietotekniikan sovellusalueet yrityksen toiminnassa, ymmärtää sillä saavutettavat strategisen ja operatiivisen tason hyödyt ja sen merkityksen toiminnan ohjauksessa ja yrityksen johtamisessa. Lisäksi hän ymmärtää tietohallinnon luonteen ja tehtävät yhtenä yrityksen toimintona ja sen suhteen muihin toimintoihin.

Sisältö

Tietoyhteiskunnan keskeiset ilmiöt, tietotekniikan kehitys, yrityksen tietojärjestelmät, tietohallinto yrityksen toimintona, tietotekniikan hyödyt ja riskit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso on poistunut opetustarjonnasta. Vuonna 2015 tai sitä ennen aloittaneet, joilta tämän kurssin suoritus puuttuu, suorittavat osan opintojaksosta TJY ja erikseen opettajan kanssa sovittavan lisäosion.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Piccoli, Gabriele, Information systems for managers: texts & cases. Hoboken, NJ, Wiley 2012.

2. Luennot ja niihin liittyvä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet