Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA1020 RA1Aa Français niveau élémentaire 3 op
Vastuuhenkilö
Eeva Boström
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
RA0b Ranskan alkeet 2.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Français niveau élémentaire on jatkoa opintojaksoille Ranskan alkeiskurssi I ja II. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kielen perusrakenteita ja yleiskielen sanastoa. Opiskelija selviytyy arkitilanteissa ja liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan aiemmin opittua ja syvennetään kieliopin tuntemusta (imperfekti, konditionaali ja passiivi) sekä laajennetaan sanavarastoa. Kieliopin lisäksi opiskelija perehtyy ranskalaiseen kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Ryhmät 1-2

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Sanakokeet ja aineet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

MARTIKAINEN, TIINA; LINDGREN, OLLI-PEKKA, Parfait! 2, Otava 2012

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet