Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA1022 RA1Ba Français niveau intermédiaire 3 op
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Opintojakso on tarkoitettu ranskaa aiemmin noin 3 vuotta opiskelleille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kurssilla käsiteltävien yleiskielen keskeisten rakenteiden vahvistaminen ja kertaaminen kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla. Opiskelijan kirjallinen esitys on varmempaa ja hänen sanavarastonsa karttuu. Opiskelija osaa käyttää liike-elämässä tarvittavia viestintätaitoja.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan kielioppia, tutustutaan kaupalliseen sanastoon, luetaan tekstejä ja kirjoitetaan aineita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi

Aineet

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

MARTIKAINEN, TIINA; LINDGREN, OLLI-PEKKA, Parfait ! 3, Otava, 2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet