Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4301 Syventävien opintojen seminaari 2 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Yleiskuvaus

Pro gradu -seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteellisen työn esittämiseen ja kriittiseen arvioimiseen, tutustuu biotieteen eri alojen tutkimukseen ja saa tukea pro gradu -tutkielmansa tekoon.

Sisältö

Opiskelijoille annetaan ohjeistusta pro gradu –tutkielman tekemiseen ja esittelyyn. He esittelevät alku- ja loppuseminaareissa ensin tutkielman suunnitelman sekä myöhemmin lähes valmiin tutkielman. He myös kuuntelevat toistensa esityksiä ja antavat niistä rakentavaa palautetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Johdantoluento ja seminaarit

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Seminaari
  • englanniksi
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja seminaariesitysten pitäminen sekä opponointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Tarkempia tietoja ja ohjeita löytyy kurssin sivuilta osoitteessa moodle.utu.fi. Opiskelijoille suositellaan myös ekologian linjan vastaavan seminaarin esitysten kuuntelemista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet