Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK083017 TKMS9/KTS10 Rahoitusinstrumenttien hinnoittelu 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Luis Alvarez Esteban
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKM4/KT13, TKMY3 tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarkastella rahoitusinstrumenttien yleisiä hinnoitteluperiaatteita käytännön kannalta relevanteissa tapauksissa.

Sisältö

Opintojakso sisältää mm. seuraavat aihealueet: 1) stokastinen diskonttotekijä ja yleistetty momenttimenetelmä (SDF/GMM), 2) beeta-hinnoittelu, CAPM, ICAPM ja APT sekä 3) optioiden ja korkoinstrumenttien hinnoittelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen laskuharjoituksiin ja/tai harjoitustyö opettajan ohjeiden mukaisesti sekä kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Lukuvuosi 2015-16: EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-16.
Lukuvuosi 2014-15: EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2014-15.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Neoclassical finance, Ross, Stephen A. (2005).
2. Luennoilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos