Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043122 Makroteorian lukupiiri 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Oskari Vähämaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
KTS21 Syventävä makroteoria suorittu arvosanalla hyvä tai parempi.

Osaamistavoitteet

Kurssi luo pohjan makroteoriaan keskittyvään pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi lukupiiriluenteisesti moderneja makroteorian tutkimuksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistujamäärä rajoitettu enintään 10 opiskelijaan. Opiskelijat valitaan KTS21 Syventävä makroteoria -kurssin arvosanan perusteella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Opintojakso edellyttää opikselijan aktiivista osallistumista kaikille luentokerroille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opiskelijan luentoaktiivisuus, suulliset esiitymiset ja kirjallinen päättötyö.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan määräämät artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet