Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043017 KTS14/TKMS11/LRS26 Yritysrahoituksen teoria 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Niinimäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia yritysrahoituksen perusteet erityisesti epäsymmetrisen informaation näkökulmasta seuraavilla rahoituksen osa-alueilla: yrityksen pääomarakenne, osingot ja omien osakkeiden takaisinostot, osakeannit, ylivelkaantuneen yrityksen käsittely, yrityskaupat ja lainamarkkinat. Opiskelija perehtyy kattavasti pääomarahastojen (venture capital) toimintaan ja käsiteltyjen teorioiden soveltamiseen tällä alueella.

Sisältö

Epäsymmetrisen informaation teorian perusteet: moral hazard, adverse selection ja signalointi. Klassiset rahoitusteorian artikkelit tältä alueelta (Modigliani‒Miller, Myers‒Majluf, Jensen jne.). Pääomasijoittajien toiminta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luennot 24t (Niinimäki).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kuulustelu KT043017 KTS14/TKMS11/LRS26 Yritysrahoituksen teoria, luennot ja kirjallisuus, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso KT043017 KTS14/TKMS11/LRS26 ja TK083020 TKMS11/KTS14/LRS26 ja 013072 LRS26/KTS14/TKMS11

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Taloustieteen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustiede)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet