Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLH2312 P5.1 Euroopan historia 3 op
Vastuutaho
Poliittinen historia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Perehtyminen Eurooppa-keskeiseen historian jäsentämiseen.

Sisältö

Kriittinen katsaus Eurooppa-keskeiseen historiaan kahdesta tuoreesta perspektiivistä: naisen asemasta nähtynä ja demokratian/parlamentarismin mittapuusta tarkasteltuna.

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentti suoritetaan sähköisesti opiskelijan valitsemana ajankohtana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

1. Mazower, M.: The Dark Continent: Europe´s Twentieth Century, s. 1-252 (2009).

2. Stone, Dan: Goodbye to All That – The Story of Europe since 1945 (2014).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
P5 MAAILMANHISTORIAT (Poliittinen historia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet